5 gode grunner for bytte eldre vinduer i bolig

5 gode grunner til å bytte ut eldre vinduer

Er det verdt å bytte ut de gamle vinduene med nye vinduer? Svaret er ja.
Den største grunnen er at det har kommet nye strenge EU - krav som vil kreve at alle boliger
blir langt
mer energieffektive enn i dag for å spare oppvarmingskostnader og strøm.

Etterisolering og bytte av vinduer er gode tiltak. Skifter du ut vinduene med nye som er
energieffektive og med høyere energiklasse oppnår du mange fordeler. Her er 5 gode grunner:

 

1. Strengere energikrav fra EU

Nye energikrav fra EU krever at nye vinduer er mer energieffektive. Vinduer i nybygg skal ha en U-verdi på
0.80 eller lavere. Jo lavere U-verdi, jo bedre isolerer vinduet. Nye vinduer har langt bedre isolasjonsevne og
man oppnår store energibesparelser enn eldre vindu og tilfredsstiller strengere energikrav til vindu. DnB gir
Miljølån for etterisolering (TEK17) eller bytte til lavenergivindu (TEK17).

 

2. Bedre lydisolering og mindre støy

Moderne vinduer stenger støyen ute. Dette gir et behagelig og stille innklima med bedre søvn og mindre stress.


3. Mer miljøvennlig med mindre varmetap, kald trekk og dugg

Gamle vinduer isolerer dårlig og det oppstår kaldras og dugg på innsiden. Nye vinduer gir høyere komfort, bedre
isolasjonsevne, mindre varmetap og kald trekk. Boligen blir mer miljøvennlig med senket innetemperatur, bedre
og sunnere inneklima og lavere energiutgifter.

4. Økt verdistigning

Med nye kvalitetsvinduer øker verdien på bolig. Gunstig ved refinansiering av lån eller ved et boligsalg.

5. Lavere strømregning

I følge Enova kan gamle vinduer ha inntil 40% av varmetapet i boligen din. Med høye strømpriser utgjør dette store
summer over tid. Utskifting av vinduer som gir kulderas og energitap kan altså være en smart/lønnsom investering.

Å skifte vinduer er normalt ikke søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven. Men det finnes unntak dersom man endrer bygningens karakter eller fasade. Det finnes også et stort utvalg av vindustyper som 2- og 3-lags glass og glassvalg
i forhold til isolering, støy og solskjerming.

Viken Boligentreprenør er et byggefirma som tar store og små oppdrag og har kompetanse og god erfaring med
utskifting av vinduer til nybygg, påbygg, rehabilitering og næringsbygg. Vi samarbeider blant annet med vindus-
leverandørene Natre, H-vinduet og Nordan.

Ta kontakt på epost eller ring 463 16 571 for råd og pristilbud. Vi hjelper deg med valg av vindu og får jobben utført
til avtalt pris og tid og vi gir oss ikke før kunden er 100% fornøyd! Sjekk våre gode referanser her, på Mittanbud og Google.

0